Party Fun 4 You
Alles voor een feest en voor de kids

Algemene voorwoorden

Algemene voorwaarden **Op de opdrachtbevestiging zijn de Algemene Voorwaarden van Party Fun 4 You van kracht.Met de ondertekening van de opdrachtbevestiging, verklaart de huurder op de hoogte te zijn en tekent voor gezien.**  Algemeen

A *  Deze voorwaarden worden geacht door de huurder te worden aanvaard,en word getekend voor gezien op de opdrachtbevestiging bij het afhalen van het kussen,  tenzij uit andere stukken blijkt dat hier met wederzijds goedvinden van is afgeweken.

B *  Betalingen dienen, tenzij anders is vermeld op de bevestiging , contant dan wel middels tikkie bij levering te worden voldaan.  Het kussen word alleen meegegeven na betaling. 

C * Verhuurde Items  van Party Fun 4 You mogen in geen enkel geval worden doorverhuurd aan derden.

D * Springkussens van Party Fun 4 You en aanverwante artikelen zijn bedoeld voor hun specifiek vermeld bij elk springkussenU dient hier notitie van te hebben genomen en voor naleving zorg te dragen. Mochten deze niet worden nageleefd zijn alle schades en de daaruit voortvloeiende kosten die gemaakt worden 100% voor de huurder.

E * De huurder dient de gehuurde items voor het einde van de afgesproken huurperiode terug te brengen. Bij niet tijdig inleveren van de gehuurde materialen wordt een daghuur in rekening  gebracht van minimaal 100% per dag.

Aansprakelijkheid

A * De huurder is geheel  zelf aansprakelijk voor schade welke is ontstaan aan personen en/goederen tijdens het gebruik van onze gehuurde items : kussens – blower – haspel opbergmateriaal en dekzeil.

B * Toezicht is vereist bij het gebruik van een  springkussen. Het gebruik is geheel voor eigen risico. Party Fun 4 You is op geen enkele wijze aansprakelijk!

C * De huurder kan de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor onvolledige levering of als door onvoorziene omstandigheden de levering van gehuurde items niet kan plaatsvinden of wordt gewijzigd.

D * Het  is niet toegestaan met etenswaren – drank- glas – en of scherpe voorwerpen het springkussen te betreden. Dit om schade bij uw kindje of kussen te ver komen. Het beplakken – beschilderen – of anderzijds bewerken van het kussen / blower is niet toegestaan. De hieruit voortvloeide kostenschade of herstelwerkzaamheden zijn 100% voor de huurder.

Schade

A * Mocht u na het opzetten van de gehuurde items schade constateren, stel ons dan per direct op de hoogte!!! Dit kan telefonisch – per mail of What’s App. Niet tijdig gemelde zaken, die bij ons niet bekend worden gemaakt, worden bij u in rekening gebracht. De huurder verplicht zich om de schade van het gehuurde object waarvoor is getekend, bij afhalen van het gehuurde object , ten gevolge bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde, het gehuurde alsmede onderdelen en/of toebehoren aan de verhuurder te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van de huurder om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten, aan de verhuurder te vergoeden.

B * In geval van enig gevaar, b.v. storm, sterke wind, regenachtig slecht weer of onveilige locatie, dient de huurder het gehuurde artikel direct buiten werking te stellen. Mocht dit genegeerd worden  zullen alle schade kosten aan het kussen en toebehoren  100% worden door belast. Bij harde windkracht (windkracht 4 en hoger) mag het kussens niet worden gebruikt.

C * In het geval van een ongeluk met het springkussen /materiaal , een scheurtje, een naad los of iets anders, meldt  u dit bij inlevering.  Eerlijk !!   gemelde!!   schade wordt altijd redelijk behandeld.

Factuur verloop 

Indien er schade is of enige vorm van extra kosten worden gemaakt, ontvangt u van ons een  factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te hebben voldaan op het rekeningnummer ******************** o.v.v het factuur nummer. Mocht hier geen reactie op komen zullen wij u een herinnering sturen. Bij de 2e herinnering zullen wij   € 5,- administratie kosten, per verstuurde herinnering in rekening brengen. Na een 3e herinnering – zal het uit handen worden gegeven aan een incasso bureau. Deze kosten worden voor 100% bij u in rekening gebracht.

Diefstal of vermissing

A * In geval van diefstal of vermissing tijdens de huur en/of transport zal het totaal bedrag voor een nieuw kussen en toebehoren 100% worden door belast.

Annuleren

A * Een reservering  van  een springkussen kan uitsluitend telefonisch worden geannuleerd. U kan dit dus niet online melden!! Ons telefoonnummer is te vinden op de hoofdpagina.

B * Bij annulering van het huren van een springkussen zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht:

* 5 dagen voor de verhuur data zullen wij  € 10,- euro van het huurbedrag in rekening brengen

* 2 dagen voor de verhuur data zullen wij  € 12.50 euro van het huurbedrag rekening brengen.

*  24 uur  voor de verhuur data zullen wij 50% van het huurbedrag in rekening brengen.

* Mocht u op de dag zelf annuleren zal het volledige huurbedrag in rekening worden

*Een annulering in geval van overlijden of ziekte mag  het kussen uiteraard ten alle tijd kosteloos worden  geannuleerd.**Mocht u een reservering willen omzetten naar een andere data is dit geheel kosteloos en zullen er geen  annulering, s  kosten in rekening worden gebracht

C* Bij slecht – regenachtig –  en onstuimig weer mag het kussen i.o.v  ten alle tijden kosteloos worden geannuleerd en verzet  worden naar een eventuele andere data! Restitutie op een gehuurd kussen niet mogelijk. Mits dit 02 uur voor het afgesproken tijdstip wordt gemeld via Whatsapp. Wordt dit later gemeld, zullen de algemene annuleringskosten worden doorberekend.

Retour springkussen – dekzeil en blower

A * De kussens – blower en dekzeil dienen  na gebruik schoon ( zonder zand -gras- modder & steentjes)  én droog ingeleverd te worden en dus niet vochtig of nat.

B * De huurder dient  bij inlevering aan te geven of de gehuurde items springkussen – dekzeil of blower nog nat/vochtig zijn. Bij het  in gebreken blijven hiervan komen schoonmaak- of vervangingskosten  voor rekening van de huurder.

C* Nadat wij het kussen in ontvangst hebben genomen, zullen wij het kussen controleren op netheid en eventuele schade. Dit zal gebeuren binnen een tijdsbestek van 5 dagen. Mocht  het weer dusdanig slecht zijn, regen – wind – hagel zullen wij het kussen niet opzetten, dit omdat wij niet over een binnen accommodatie beschikken. Het tijdsbestek van 5 dagen overschreden worden naar 14 dagen. De kussens mogen niet nat of vochtig in de tas of hoes, en ook de Blije Koter zal zich aan deze regel houden ivm behoud van materiaal.

*D  U krijgt nadat het kussen is gecontroleerd van ons een bericht of het kussen in goede staat retour is gebracht. Mocht het kussen gerepareerd moeten worden of schoongemaakt, zullen wij u hier over informeren door middel van een berichtje en zullen er ten alle tijden foto’s bij gedaan worden.

C * Schoonmaak & Droog kosten  nat springkussen

€ 15,-  per gehuurd kussen met een bedrag  van   € 20,-

€  25,-  per gehuurd kussen met een bedrag  van  € 32.50

€ 35,-   per gehuurd kussen met een bedrag van   € 60,-

D * Vervangingskosten worden gebaseerd op de nieuw waarden van het desbetreffende item.

Nen norm

Al onze Party Fun 4 You springkussens voldoen aan de NEN norm voor Speelgoed namelijk het EN71-8. En de grotere kussens voldoen aan de vervaardiging voorschriften van Warenbesluit Attractie & speeltoestellen.

Normen :

De meest toepasbare normen is de EN 71 serie. Het toepassen van geharmoniseerde normen geeft overeenstemming met de richtlijn. Keuring door een erkende instantie is dan niet nodig. Is het speelgoed niet of slechts gedeeltelijk in overeenstemming met geharmoniseerde normen, dan is keuring door een erkende instantie noodzakelijk. Veiligheid van speelgoed: Deel 8: Schommels, glijbanen en soortgelijk speelgoed voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en buitenshuis.